Úvod MIMO EÚ (partnerské krajiny) Základné info

Základné info

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Tohto programu určeného pre vzdelávacie mobility na úrovni vysokých škôl sa môžu zúčastniť študenti, učitelia a zamestnanci VŠ. Mobilita jednotlivcov na úrovni vysokoškolského vzdelávania patrí pod kľúčovú akciu KA1 – Vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Aktivity programu ERASMUS+ sú určené pre:

 • vysokoškolských študentov so záujmom študovať a vykonávať prax v zahraničí,
 • vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať v zahraničí,
 • vysokoškolských pracovníkov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v zahraničí a následnú aplikáciu nových poznatkov a skúseností v domovskom pracovisku.

Programu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť nasledovné krajiny, ktoré sa rozdeľujú do dvoch skupín.

 • Programové krajiny:
  • členské štáty EÚ – 28 krajín
  • členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
  • Turecko, Macedónsko (FYROM)
 • Partnerské krajiny:
  • mobility do a z partnerských krajín (mimo EÚ, EHP, Turecka a Macedónska) sú možné od akademického roka 2015/2016.

Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020: 66627-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03