Partnerské inštitúcie
v EÚ a EHP

Každá partnerská inštiucia musí mať platnú bilaterálnu zmluvu s TUKE, alebo jej fakultou. Univerzitné bilaterálne zmluvy zahŕňajú špecifické oblasti a stupne štúdia.

Zoznam členských štátov EÚ, ktoré sa zúčastňujú na akciách programu Erasmus+, nájdete na erasmus-plus.ec.europa.eu.

Univerzitné bilaterálne zmluvy zahŕňajú špecifické oblasti zo všetkých fakúlt a sú závislé aj od stupňa štúdia.

Univerzitné Bilaterálne zmluvy

Platné bilaterálne zmluvy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Stavebná fakulta

Ekonomická fakulta

Fakulta výrobných technológií

Fakulta umení

Letecká fakulta