Postrehy z mobilít nájdete aj v univerzitnom časopise HALO TU.

Študentská Erasmus+ mobilita – VIAC NEŽ LEN nezabudnuteľné ZÁŽITKY

0
Erasmus+ mobilita je dnes už pojem, ktorý všetci poznajú minimálne z počutia. Pre tých, ktorí mali možnosť zúčastniť sa Erasmus+ mobility, je tento program...

Objaviť v sebe nepoznané cez Erasmus+

0
Zúčastniť sa zahraničného pobytu ako je Erasmus bol vždy môj veľký sen. Už od základnej školy som snívala jedného dňa ísť za hranice Slovenska...

Novinky týkajúce sa Výzvy 2019 pre KA107 (partnerské krajiny MIMO EÚ)

0
Krátke zhrnutie noviniek týkajúcich sa Výzvy 2019 pre KA107. Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné:  trvanie projektov bude buď 24 alebo 36 mesiacov (16 mesačné projekty nebudú možné); začiatok projektov...