21 júl 2023

Program ERASMUS+ má 35 rokov!

Erasmus+ je programom Európskej únie zacieleným na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Prioritami program sú inklúzia, diverzita, digitálna transformácia, environmentálna udržateľnosť, klimatické ciele a aktívna participácia. Erasmus+ vytvára príležitosť pre študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a ďalšie organizácie zamerané na štúdium, praktické stáže a rôzne vzdelávacie a tréningové aktivity.

Tento rok Erasmus+ oslavuje svoje 35. výročie.

Program Erasmus+ sa počas prvých 35 rokov svojho fungovania neustále modernizoval, rozširoval a otváral krajinám, ktoré v začiatkoch neboli jeho súčasťou. Program ponúka možnosti spolupráce a mobility v školskom vzdelávaní pre všetky úrovne vzdelávania, od základných škôl, cez odborné vzdelávacie a prípravné inštitúcie (stredoškolské vzdelávanie), vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a dokonca aj športových trénerov (od roku 2023). Počas prvých 35 rokov fungovania programu Erasmus+ sa do mobilitných aktivít zapojilo 13 miliónov ľudí. Každoročne viac než 600 000 Európanov využíva príležitosti, ktoré mobilitný program Erasmus+ ponúka.

Pri príležitosti 35. výročia programu bola vydaná pamätná dvojeurová minca. O víťaznom návrhu hlasovalo viac než 72 000 ľudí. Autorom víťazného návrhu je Joaquin Jimenez, dizajnér z Parížskej mincovne. Pamätná minca bola vytlačená v náklade 37 miliónov.

Na programové obdobie 2021 – 2027 má Erasmus+ vyčlenený rozpočet vo výške 26,2-miliardy EUR, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020), a navyše doplnený o približne 2,2-miliardy EUR z nástroja vonkajšej spolupráce EÚ.

Projekty mobility a spolupráce Erasmus+ podporujú sociálnu inklúziu, posilňujú interkultúrne porozumenie, toleranciu, nediskrimináciu, rozvoj európskych hodnôt a príslušnosť k európskej komunite, pomáhajú podporovať ekológiu a digitalizáciu, aktívne občianstvo a väčšiu účasť na demokratickom živote. Inklúzia zostáva hlavnou prioritou programu s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu osôb zúčastňovať sa aktivít súvisiacich s programom.

TUKE je aktívne zapojená do programu Erasmus+ a každoročne sprostredkúva svojim študentom a zamestnancom mobilitné príležitosti v programových i partnerských krajinách.

Zároveň vytvára príležitosti pre zahraničných študentov a zamestnancov, ktorí prichádzajú na TUKE s cieľom realizovať študijnú alebo zamestnaneckú mobilitu, t.j. študovať, školiť sa a spolupracovať.

TUKE každoročne organizuje pre prichádzajúcich zahraničných účastníkov študentskej mobility Erasmus+ úvodné stretnutie (Welcome Meeting) a množstvo zaujímavých podujatí, počas ktorých študenti majú možnosť spoznať a vymieňať si informácie, poznatky a skúsenosti so slovenskými i zahraničnými študentmi na TUKE.

Od začiatku zimného semestra 2022/2023 zahraniční Erasmus+ študenti na TUKE mali možnosť zúčastniť sa viacerých zaujímavých spoločenských podujatí organizovaných spolu s ESN Košice, napríklad: Slovenský večer, Francúzsky večer, Španielsky večer, prehliadka mesta Košice, návšteva mesta Prešov, integračný víkend spojený s návštevou jaskyne Zlá diera, túry vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji, tvorivé dielne slovenských tradícii (ÚĽUV), podpora útulku pre psov UVP Košice formou spoločného venčenia psíkov, spoločenské hry s cieľom vzájomného spoznávania sa, futsalový turnaj a mnohé ďalšie..

Na nasledujúcej stránke Vám prinášame postrehy zahraničných Erasmus+ študentov z ich Erasmus+ mobility na TUKE v AR 2022/2023.

Autori:

Ing. Natália Vašková, PhD.

Ing. Michaela Blašková