Výzva na BIP mobilitu pre zamestnancov (Budapešť, Maďarsko)

mar 13, 2024Zamestnanci

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre akademických zamestnancov, ktorí majú záujem pedagogicky podporiť realizáciu zmiešaného intenzívneho programu (BIP) organizovaného partnerskou inštitúciou Óbuda University v Budapešti (Maďarsko) v termíne od 8. – 12. apríla 2024 pod názvom Young Researchers‚ Academy for Green Cities.

 

Tento BIP je určený študentom vysokých škôl. Viac informácii o aktivite nájdete tu: https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-bip-mobilitu-pre-studentov-budapest-madarsko/

 

Aktivita je určená akademickým pracovníkom TUKE, ktorí sa zapoja do obsahovej prípravy do tejto aktivity.

Maximálny počet účastníkov: 3

 

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 20.3.2024.

 

V rámci tejto výzvy je možné uchádzať sa len o zamestnaneckú mobilitu za účelom výučby v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na https://erasmus.tuke.sk/druhy-mobilit-zamestnanec/

 

Povinné prílohy k prihláške:

 

UPOZORNENIE:

  • Prihláška musí byť podpísaná zamestnancom a jeho nadriadeným, ktorý svojím podpisom vyjadrí svoj súhlas s vyslaním zamestnanca na mobilitu
  • Dokument Staff Mobility Agreement musí mať zamestnanec v čase podávania prihlášky podpísaný všetkými 3 stranami (účastníkom, fakultným koordinátorom TUKE a fakultným koordinátorom prijímacej inštitúcie)
  • Prihlášku je možné podať len s kompletnými prílohami!