Výzva na BIP mobilitu pre zamestnancov (ULYSSEUS Haaga-Helia University of Applied Sciences – Fínsko)

mar 25, 2024Ulysseus (mobiltné), Zamestnanci

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre neakademických zamestnancov, záujemcov o Erasmus+ pre účasť na letnej škole organizovanej partnerskou inštitúciou v aliancii ULYSSEUS Haaga-Helia University of Applied Sciences (Fínsko) v termíne: 03.- 07. jún 2024 pod názvom Multilingualism & Intercultural Competences Summer Camp Programme.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 08. apríla 2024.

Postup pri podávaní prihlášky:

Prihlasovanie je možné v rámci otvorenej výzvy Ulysseus pre zamestnancov TUKE.

Presné inštrukcie k postupu podávaní prihlášky nájdete na tomto odkaze: https://erasmus.tuke.sk/novinka-otvorena-vyzva-na-zamestnanecku-mobilitu-v-ramci-ulysseus-vratane-bip/

Príloha: PDF