Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Belgicko)

Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Belgicko)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný...
Výzva pre študentov – Erasmus+ mimo EÚ – Ukrajina, Egypt

Výzva pre študentov – Erasmus+ mimo EÚ – Ukrajina, Egypt

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v letnom semestri  2023/2024 za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ uvedených nižšie Podpísanú prihlášku (vyplnenú anglicky), životopis (Europass) a výpis výsledkov (zo...