Úvod Prihlás sa (EÚ) Dodatočná výzva – študenti

Dodatočná výzva – študenti

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2021/22. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 02.11.2021.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty s prihliadnutím na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie je odporúčané sa poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.
  2. V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
  3. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia, ktorú je potrebné spolu so všetkými prílohami odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  4. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.