Univerzitné Bilaterálne zmluvy

Pozor, tieto univeriztné bilat. zmluvy obsahujú partnerské inštitúcie s rôznych oblastí, pri každej inštitúcii je uvedená relevantná oblasť. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s fakultami. Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

University Bilateral Agreements

Please bear in mind that the following bilateral agreements contain partner institutions from various areas, while each institution lists relevant areas. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the faculties. Partner organizations depend on the degree of study. Select the desired degree of study.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

VŠB – Technická Univerzita Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Živčák, PhD.

oblasti (areas): Environemnt al Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

oblasti (areas): Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ján Mandula, PhD.

oblasti (areas): Mining
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Piľa, PhD.

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

oblasti (areas): Information and Commmunication Technologies
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Enviromental sciences / Chemistry Physics/
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halama

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Such

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Statistics
kontaktná osoba (contact person): Dušan Such

Masaryk University (CZ BRNO05)

oblasti (areas): Education, not further defined
kontaktná osoba (contact person): Miroslav Michalko

Frederick University Cyprus (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Ján Buleca

oblasti (areas): Civil Engineering
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková

oblasti (areas): Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ján Kráľ

oblasti (areas): Electrical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch

VAASAN YLIOPISTO – University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computuer Science, Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Piraeus University of Applied Sciences, Aigaleo (G EGALEO01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

oblasti (areas): Information and Communication
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)

oblasti (areas): Building and Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): Daniela Káposztásová

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

EKA University of Applied Sciences (LV RIGA33)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Andrea Sütőová

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Jan Buleca

University of Pannonia (HU VESZPRE01)

oblasti (areas): Languages
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Zuzana Mihalčinová, PhD.

Obudai Egyetem (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

oblasti (areas): Safety Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Miskolci Egyetem (University of Miskolc) (HU MISKOLC01)

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Mettalurgy
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Maroš Halama, PhD.

oblasti (areas): Minning
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

John von Neumann University (HU KECSKEM03)

oblasti (areas): Economics, Business and Administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Information and Communication technologies
kontaktná osoba (contact person): Ing. Mária Gamcová, PhD.

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

oblasti (areas): Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Hochschule Wismar, University of Applied Science: Technology, Business and Design (D WISMAR01)

oblasti (areas): Design / Architecture
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Bergische Univerität Wuppertal (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Safety Engineering-Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

oblasti (areas): Building and Civil engineering kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.

oblasti (areas): Electricity and energy/Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

State Higher Vocational School in Suwalki (PL SUWALKI03)

oblasti (areas): Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

East European State University in Przemyśl (PL PRZEMYS02)

oblasti (areas): Transport and Logistics
kontaktná osoba (contact person): Dr.hc prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.

oblasti (areas): Mechatronics, Environmental Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas PhD.

oblasti (areas): Architecture, Graphic Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

oblasti (areas): Environmental Engineering, Transport and Logistics
kontaktná osoba (contact person): Ing. Daniela Káposztásová, PhD.

MCI Managment Center Innsbruck (AINNSBRU08)

oblasti (areas): Engineering, manufacturing and construction
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

Universitatea din Oradea (RO ORADEA 01)

oblasti (areas): Business and Management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Informatics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (RO IASI02)

oblasti (areas): Geography (Human and Physical), Earth Science
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): Peter Blišťan

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Business and administation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ján Slota, PhD.

oblasti (areas): Computer Science
kontaktná osoba (contact person): Ing. Csaba Szabó, PhD.

Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)

oblasti (areas): Economy, Architecture and town planning
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

Universitá della Calabria (I COSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

Universitá degli Studi di Genova (I GENOVA01)

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction, Economics, Arts, Architecture and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Politecnico di Milano (I-MILANO02)

oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (TR ANKARA15)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba: prof. Ing. Kristína Zgodavová PhD.

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

VŠB – Technická Univerzita Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Živčák, PhD.

oblasti (areas): Environemnt al Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

oblasti (areas): Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ján Mandula, PhD.

oblasti (areas): Mining
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Piľa, PhD.

oblasti (areas): Safety
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

oblasti (areas): Information and Commmunication Technologies
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Enviromental sciences / Chemistry Physics/
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halama

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Such

Technická univerzita v Liberci (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Manufacturing
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Masaryk University (CZ BRNO05)

oblasti (areas): Education, not further defined
kontaktná osoba (contact person): Miroslav Michalko

Frederick University Cyprus (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Ján Buleca

oblasti (areas): Civil Engineering
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková

oblasti (areas): Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ján Kráľ

oblasti (areas): Electrical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch

VAASAN YLIOPISTO – University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computuer Science, Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Piraeus University of Applied Sciences, Aigaleo (G EGALEO01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

oblasti (areas): Information and Communication
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL01)

oblasti (areas): Chemistry
kontaktná osoba (contact person): Jana Kaduková

oblasti (areas): Electronics
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): Ján Šaliga

oblasti (areas): Chemistry
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halamaa

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)

oblasti (areas): Building and Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): Daniela Káposztásová

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

EKA University of Applied Sciences (LV RIGA33)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Andrea Sütőová

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Jan Buleca

University of Pannonia (HU VESZPRE01)

oblasti (areas): Languages
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Zuzana Mihalčinová, PhD.

Obudai Egyetem (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Computer Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr.h.c.,Ing. Michal Kolcun, PhD.

Miskolci Egyetem (University of Miskolc) (HU MISKOLC01)

oblasti (areas): Mettalurgy
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Maroš Halama, PhD.

oblasti (areas): Minning
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Bergische Univerität Wuppertal (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Safety Engineering-Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

oblasti (areas): Electricity and energy/Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

Technische Universität Graz (A GRAZ02)

oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.

MCI Managment Center Innsbruck (AINNSBRU08)

oblasti (areas): Engineering, manufacturing and construction
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

Universitatea din Oradea (RO ORADEA 01)

oblasti (areas): Business and Management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Informatics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (RO IASI02)

oblasti (areas): Geography (Human and Physical), Earth Science
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): Peter Blišťan

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Business and administation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ján Slota, PhD.

oblasti (areas): Computer Science
kontaktná osoba (contact person): Ing. Csaba Szabó, PhD.

Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

oblasti (areas): Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

Mondragon Unibertsitatea (MONDRAG01)

oblasti (areas): Materials, Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Kristína Zgodavová

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

Universitá della Calabria (I COSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

Universitá degli Studi di Genova (I GENOVA01)

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction, Economics, Arts, Architecture and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Politecnico di Milano (I-MILANO02)

oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

oblasti (areas): Biomediacl Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (TR ANKARA15)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba: prof. Ing. Kristína Zgodavová PhD.

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

VŠB – Technická Univerzita Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Živčák, PhD.

oblasti (areas): Environemnt al Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

oblasti (areas): Mining
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Piľa, PhD.

oblasti (areas): Safety
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

oblasti (areas): Information and Commmunication Technologies
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Enviromental sciences / Chemistry Physics/
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halama

Technická univerzita v Liberci (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Manufacturing
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Paško, CSc.

oblasti (areas): Materials science
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.

oblasti (areas): Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

Frederick University Cyprus (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Ján Buleca

oblasti (areas): Civil Engineering
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková

oblasti (areas): Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ján Kráľ

oblasti (areas): Electrical Engineering
kontaktná osoba (contact person): Mária Gamcová

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch

VAASAN YLIOPISTO – University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computuer Science, Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL01)

oblasti (areas): Chemistry
kontaktná osoba (contact person): Jana Kaduková

oblasti (areas): Electronics
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): Ján Šaliga

oblasti (areas): Chemistry
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halamaa

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)

oblasti (areas): Building and Civil engineering
kontaktná osoba (contact person): Daniela Káposztásová

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): Ing. Melichar Kopas, PhD.

EKA University of Applied Sciences (LV RIGA33)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Andrea Sütőová

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): Jan Buleca

University of Pannonia (HU VESZPRE01)

oblasti (areas): Languages
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Zuzana Mihalčinová, PhD.

Obudai Egyetem (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Computer Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr.h.c.,Ing. Michal Kolcun, PhD.

oblasti (areas): Safety Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Miskolci Egyetem (University of Miskolc) (HU MISKOLC01)

oblasti (areas): Mettalurgy
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Maroš Halama, PhD.

oblasti (areas): Minning
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Bergische Univerität Wuppertal (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Safety Engineering-Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

oblasti (areas): Building and Civil engineering kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.

oblasti (areas): Electricity and energy/Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

Technische Universität Graz (A GRAZ02)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

oblasti (areas): Electrical Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Business and administation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ján Slota, PhD.

oblasti (areas): Computer Science
kontaktná osoba (contact person): Ing. Csaba Szabó, PhD.

Mondragon Unibertsitatea (MONDRAG01)

oblasti (areas): Materials, Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Kristína Zgodavová

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology
kontaktná osoba (contact person): Radovan Hudák

Universitá della Calabria (I COSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

Politecnico di Milano (I-MILANO02)

oblasti (areas): Biomediacl Engineering / Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (TR ANKARA15)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba: prof. Ing. Kristína Zgodavová PhD.

oblasti (areas): Economics
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

oblasti (areas): Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

Iba zamestnanecké mobility | For employees only

Pre prehľad partnerských univerzít pre zamestnanecké mobility vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for employee mobilies select a country from the list.

Masaryk University (CZ BRNO05)

oblasti (areas): Languages
kontaktná osoba (contact person): Viktória Vráželová

Cracow University of Technology (PL KRAKOW03)

oblasti (areas): Mechanics and metal work
kontaktná osoba (contact person): Vladimír Modrák