Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Belgicko)

dec 12, 2023Študenti

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný univerzitou Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts v Antverpách (Belgicko) v termíne: 29.1. – 02.02.2024 pod názvom Effective Teamwork in an Intercultural and International Business Context.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 15

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 19. decembra 2023.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

Študent, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá výberu, vyplní prihlášku študenta na krátkodobú študentskú mobilitu Erasmus+ (BIP)– prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.

Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom ďalšieho postupu.

 

Financovanie:

Nominovaní študenti získajú finančnú podporu z programu Erasmus+ vo výške 70 EUR/deň pobytu. Maximálna dĺžka BIP je stanovená na 5 dní aktivity a max 2 dni na cestu.