Úvod Prihlás sa (EÚ) Výzva na BIP mobilitu pre študentov

Výzva na BIP mobilitu pre študentov

Milí študenti TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje  výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre študentov TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom výmeny teoretických a praktických skúseností – účasti na zmiešanom intenzívnom programe (BIP – Blended Intensive Programme).

BIP má názov “Entrepreneurship and Innovative Business Models for the Cultural and Creative Industry“ a je organizový Univerzitou v Janove v rámci aliancie Ulysseus. Viac informácií o programe nájdete v texte nižšie.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia  s požadovanými prílohami do 25.11.2022 fakultným koordinátorom programu.

Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o študentských mobilitách sú uvedené TU).

 

INFORMÁCIE O BIP PROGRAME

Blended Intensive Programmes (Zmiešané intenzívne programy, BIP) sú krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. Zmiešané intenzívne programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou. V priebehu programu budú skupiny študentov alebo zamestnancov ako učiaci sa uskutočňovať krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov. Zmiešanými intenzívnymi programami sa buduje kapacita v oblasti rozvoja a realizácie inovačnej výučby a vzdelávacích postupov v účastníckych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. (zdroj)

Cieľ programu

Cieľom programu je získanie praktických a teoretických vedomostí pre budovanie inkluzívnych a udržateľných kreatívnych ekonomík. Vďaka tréningu si študenti kultúrnych a kreatívnych odborov rozšíria zručnosti z oblasti ekonomiky a podnikania.

Program sa bude venovať nasledovným témam:

 • Definovanie kreatívneho priemyslu v rôznych Európskych krajinách a vo svete
 • Výzvy a príležitosti v pre kultúrny a kreatívny priemysel krajinách Európy
 • Definovanie biznis modelov, analýza nákladov a výnosov, analytické, plánovacie a kontrolné nástroje v biznise
 • Meranie výkonu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, analýza a hodnotenie biznis modelov
 • Zostavovanie rozpočtu a financovanie s ohľadom na udržateľné krátko- a dlhodobé plánovanie

 

Organizátor

Univerzita v Janove (Taliansko) v spolupráci s ďalšími partnerskými univerzitami v aliancii Ulysseus

 

Cieľová skupina

študenti na inžinierskom stupni štúdia a doktorandskom stupni štúdia (denná forma)

Absolvovaním programu získajú študenti 3 ECTS.

 

Program

Zadanie

Študenti budú počas programu pracovať v skupinách (3-5 študenti/skupina) na praktickom zadaní (projekte) k jednej z nasledujúcich tém:

 1. Komparatívna analýza kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európe
 2. Príprava biznis plánu pre nápad z kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Online zložka

Virtuálne aktivity v rozsahu 2 hodiny týždenne samoštúdiom

Týždeň I [21. – 25.11.2022]

 • Introduction (prof. Tei – prof Dameri, UniGe)
 • Budgeting and Business Strategies (prof. Dameri, UniGe)
 • Governance and Cultural policies (prof. Heredia-Carroza, USE)

Týždeň II [28.11. – 2.12.2022]

 • Innovative Business Model and Green Business Planning (prof. Javanainen, Haaga-Helia)
 • Workshop: Testing business models with customers (prof. Javanainen, Haaga-Helia)

Týždeň III [5. – 9.12.2022]

 • Social participation, service & audience development (prof. Šebová, TUKE)

Fyzická zložka

5 dní, Univerzita v Janove (Taliansko) [12.-16.12.2022]

Aktívne zapojenie do co-creation aktivít spojených s exkurziami, návštevami a inovatívnymi vzdelávacími formami, kombinovanie praktického a teoretického vzdelávania k problematike ako rozvinúť nápad do biznisu v kultúrnom a kreatívnom priemysle (CCI) a ako tento biznis škálovať do iných krajín v Európe.

Online follow-up [9.-27.1.2023]

Follow-up bude v rozsahu 3 týždňov a bude venovaný práci na individuálnych projektov a zadaniach, v kombinácii s predstavením pred-inkubačného programu v Startup centre TUKE.

Ďalšie informácie o programe: TU

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu (COVID-19) a s ňou súvisiace bezpečnostné obmedzenia prosíme o zosúladenie výberu krajiny mobility v súlade s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcimi sa vycestovania občanov SR do zahraničia