Výzva pre študentov – Erasmus+ mimo EÚ – Ukrajina, Egypt

dec 6, 2023Študenti

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v letnom semestri  2023/2024 za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ uvedených nižšie

Podpísanú prihlášku (vyplnenú anglicky), životopis (Europass) a výpis výsledkov (zo študijného oddelenia) doručte fakultným koordinátorom do 20. decembra 2023. Dohoda o štúdiu (Learning agreement) sa bude pripravovať a podpisovať s úspešnými uchádzačmi.

Nekompletný materiál bude vyradený z výberového konania.

Mobility budú realizované na zahraničných inštitúciách v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

Potrebné podklady nájdete na našej stránke (www.erasmus.tuke.sk) v sekcii O nás – Dokumenty.

Zoznam fakultných koordinátorov – https://erasmus.tuke.sk/kontakty/

Stavebná fakulta

(prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.)

Ukrajina, Lviv Polytechnic National University

Stupeň štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský 

Odbor: Soil and Water Sciences – Environmental Engineering

Odbor: Building and Civil Engineering

 

Egypt, Zagazig University

Stupeň štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský 

Odbor: Civil Engineering – Environmental Engineering

 

 

Fakulta výrobných technológii

(doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.-Paed. IGIP)

Ukrajina, Sumy State University

Stupeň štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský  

Odbor: Engineering

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú koordinátorku Kristínu Bagošovú, e-mailom (kristina.bagosova@tuke.sk), alebo počas konzultačných hodín na Rektoráte TUKE (Letná 9, 1. poschodie, A-blok, č. dverí 120):

Streda 10:00-13:00

Pondelok 12:00-15:00

www.erasmus.tuke.sk