Výzva na študentskú mobilitu v akademickom roku 2023/2024

mar 6, 2023Študenti, Výzvy

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2023/24. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 20.03.2023.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu

– študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+. S fakultným koordinátorom je potrebné tiež prekonzultovať voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.

Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.

Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom online stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Informácie o presnom postupe pri podávaní prihlášky nájdete TU.

Potrebné tlačivá nájdete TU.