Dokumenty pre mobilitu študentov – štúdium

 Prihláška študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia
 Learning agreement for studies (prichádzajúci na TUKE)
 Learning agreement for studies {odchádzajúci z TUKE)
 Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium (prichádzajúci na TUKE)
 Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium (odchádzajúci z TUKE)
 Kritériá pre výber študentov na študijnú mobilitu Erasmus+
 Formulár žiadosti o ubytovanie (prichádzajúci na TUKE)

Dokumenty pre mobilitu zamestancov:

 Certifikát o absolvovaní mobility (prichádzajúci na TUKE)
 Certifikát o absolvovaní mobility (odchádzajúci z TUKE)
 Prihláška na mobilitu
 Program výučby – Staff Mobility Agreement – teaching (prichádzajúci na TUKE)
 
Program výučby – Staff Mobility Agreement – teaching (odchádzajúci z TUKE)
 Pracovný plán – Staff Mobility Agreement – training (prichádzajúci na TUKE)
 Pracovný plán – Staff Mobility Agreement – training (odchádzajúci z TUKE)

Všeobecné dokumenty

Prehľad študentských mobilít z TUKE na Erasmus+ KA107 za obdobie 2017 – 2019
Prehľad zamestnaneckých mobilít z TUKE na Erasmus+ KA107 za obdobie 2017 – 2019

Kurzy poskytované fakultami na TUKE

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta