Úvod EÚ (krajiny programu) Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty pre mobilitu študentov – štúdium

 Prihláška študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia
 Learning agreement for studies
 Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium
 Kritériá pre výber študentov na študijnú mobilitu Erasmus+
Predpokladaný študijný plán – vzor
Nominácie študenti – Výzva marec 2022
Zoznam študentských mobilít v akad. r. 2021/2022 – štúdium
Zoznam študentských mobilít v LS akad. r. 2020/2021 – Dodatočná výzva
Zoznam študentských mobilít v LS akad. r. 2021/2022 – Dodatočná výzva

Dokumenty pre mobilitu študentov – stáž

 Prihláška študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže
 Learning agreement for traineeship
 Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – stáž
 Kritériá pre výber študentov na študijnú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže
Nominácie študenti – Stáž – Výzva marec 2022
Zoznam študentských mobilít v akademickom roku 2021/2022 – stáž
Zoznam študentských mobilít v akademickom roku 2021/2022 – stáž

Dokumenty pre mobilitu zamestancov:

 Certifikát o absolvovaní mobility (prichádzajúci na TUKE)
 Certifikát o absolvovaní mobility (odchádzajúci z TUKE)
 Prihláška na mobilitu
 Program výučby – Staff Mobility Agreement – teaching (prichádzajúci na TUKE)
 
Program výučby – Staff Mobility Agreement – teaching (odchádzajúci z TUKE)
 Pracovný plán – Staff Mobility Agreement – training (prichádzajúci na TUKE)
 Pracovný plán – Staff Mobility Agreement – training (odchádzajúci z TUKE)
Zoznam zamestnaneckých mobilít v akad. r. 2019/2020
Zoznam zamestnaneckých mobilít v akad. r. 2020/2021
Zoznam zamestnaneckych mobilit v akad r. 2021/2022

Kurzy poskytované fakultami na TUKE

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta